வியாழன், அக்டோபர் 30, 2003

Kasi Lite

குறுவேக இணையத்தொடர்பாலோ வேறு என்னவாலோ, சில நண்பர்கள் என் வலைப்பூ பக்கம் தங்கள் திரையில் விழ அதிகநேரம் பிடிக்கிறது என்று கூறக்கேட்டேன். ஒரு சோதனை முயற்சியாக விரைவில் இணையத்திலிருந்து இறங்கும் விதமாக ஒரு விரைவுப்பதிப்பு வெளியிடலாமே என்று ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கிறேன். இது சரிவருமா என்று போகப்போகத்தான் தெரியும். பார்த்து உங்கள் கருத்தைச் சொல்லுங்களேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...