வியாழன், நவம்பர் 27, 2008

RIP All those lost life in Mumbai. RIP VP Singh. RIP INFITT

RIP All those lost life in Mumbai.
RIP VP Singh.
RIP INFITT
ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.

4 கருத்துகள்:

பெயரில்லா சொன்னது…

INFITT - உத்தமம்??
என்ன ஆனது?

விருபா - Viruba சொன்னது…

\\ குழும நுண் அரசியல் என்பது நமது பொது வளர்ச்சிக்குத் தடைக் கற்களாக நிற்கின்றன. இக்குழும மனப்பான்மையிலிருந்து மீண்டு, தமிழன் ஓர் சமூக நளினம் பெற்று, கூடிச்செயல்படத்துவங்கினால் நமது வளர்ச்சி என்பது வணிக ரீதியிலும், பிறவழியிலும் பீறுகொண்டு எழும் என்பது உறுதி.\\

\\ ஆயினும் முறைப்படுத்தப்படவேண்டிய, செந்தரமாக்கவேண்டிய விஷயங்கள் தமிழில் இன்னும் ஏராளமாயுண்டு. அதைக்குறித்துத்தான் உத்தமம் எனும் அமைப்பு அக்கரை கொள்கிறது.உலக அரங்கில் தமிழுக்கான ஓர் நல் முகத்தைக் காட்ட முயல்கிறது.\\

\\ தமிழ் இணைய வளர்ச்சியில் இப்போது பெரும் பங்கு வகிப்பது தமிழ் வலைப்பதிவுகளே.\\


ஆதலால் RIP INFITT ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.

என்பதும் சரியானதே.

Kasilingam சொன்னது…

பெயரில்லா: எது?

விருபா: எத்தனையோ பாத்தாச்சு. இதென்ன hair. (இங்லீசில் சொன்னா எதுவுமே கெட்ட வார்த்தையில்லைனு பெரியவா சொல்லியிருக்கா)

Kasilingam சொன்னது…

மழை வெள்ளத்தில் உயிரிழந்த தமிழக மக்களுக்கும் அஞ்சலி.

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...