உயிருள்ள கூகிள்

ம்...கொஞ்சம் பெருமையடித்தேன், அதற்குள் கூகிள் தான் எவ்வளவு விரைவாக தேடல் விடைகளை மாற்றுகிறேன் என்பதை ஆணி அடித்தாற்போல உணர்த்திவிட்டது. இப்போது 'சாகபட்சிணிகள்' தேடினால் என் வலைப்பூ பக்கம் வருவதில்லை. :(

வெங்கட் அருமையாக எழுதியிருந்தார், அது theory, இன்று Practical lesson.

0 மறுமொழிகள்: