ஞாயிறு, செப்டம்பர் 21, 2003

வார்ப்புக்களோடு யுத்தம்

யுனிகோட் வார்ப்பு (font) கொண்டு பக்கத்தை நிரப்பினால் வலைப்பூவை வெளியிடுவது எளிது என்று எண்ணியிருந்தேன். திரு. கண்ணன் சுட்டிக்காட்டினார், அது மட்டும் போதாது என்று. மீண்டும் தட்டுத்தடுமாறி அவர் சொன்னதில் புரிந்ததை செய்துள்ளேன். எனக்கு blog பக்கத்தில் இரண்டு முறையிலுமே படிக்க முடிந்தது. ஆனால் blog post செய்யும் பக்கத்தில் இன்னும் சீனா, ரஷ்யா எழுத்துக்கள் தான் தெரிகின்றன. பரவாயில்லை, அது என் சமயலறை தானே. அது கலைந்துகிடந்தாலும் நான் எப்படியோ சமாளித்துக்கொள்வேன். வரவேற்பறை சுத்தமானதே, அது போதும் இப்போதைக்கு.

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...