வியாழன், ஜனவரி 01, 2004

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

Tree, Sunrise, Northumberland (c) Freefoto.com பிறக்கும் 2004 அனைவருக்கும் இனிய ஒன்றாக அமையட்டும்!


கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...