சனி, நவம்பர் 29, 2003

Do You Speak American?

ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் அமெரிக்கா வந்தவுடன் குழம்பும் அளவுக்கு அமெரிக்க ஆங்கிலம் இருக்கிறது. இங்கே அட்டவணையில் உள்ள சொற்களைப் பார்த்தால் தெரியும். இதில் அமெரிக்க ஆங்கிலம் என்று கொடுத்திருக்கும் பட்டியலில் உள்ள சொற்கள் பலவும் நமக்குப் பரிச்சயமானவையே. ஆனால் பேச ஆரம்பித்ததும் நாக்கில் முதலில் வருவது பிரிட்டிஷ்/இந்திய சொற்களே. எனவேதான் பெரும்பாலும் அவர்கள் பேசுவதைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிற அதே வேளையில், நாம் பேசுவதைப் புரிந்து கொள்ள அவர்கள் சிரமப்படுவது. இவை ஒரு பானை சோற்றுக்கு பதம் பார்க்க தரும் பருக்கைகள் என்றால். முழுப் பானையும் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்துப் பார்த்தால் புரியும். அதிலும் அத்தனை காய்கறிக்கும் இங்கு அமெரிக்க மொழியில் வேறு பெயர்கள்! வாழ்க்கை சுவாரசியமாக இருக்க இவையெல்லாம் காரணம்!


British/Indian

American

Advertisment

Commercial

Bin, Dustbin

Trash Can

Biscuit

Cookie

Bonnet

Hood (car)

Boot, Dicky

Trunk (car)

Canteen

Cafeteria

Car Park

Parking Lot

Casualty

Emergency Room

Chemist

Drugstore

Diversion

Detour

Entree, Starter

Appetizer

Film

Movie

Flat

Apartment

Flyover

Overpass

Football

Soccer

Garden

Yard

Gum

Glue

Highway

Freeway (Expressway)

Hire

Rent (to)

Holiday

Vacation

Jam

Jelly

Lift

Elevator

Lorry

Truck

Napkin, Nappy

Diaper

Note

Dollar Bill

Pavement

Sidewalk

Petrol

Gasoline

Post

Mail

Public school

Private school

Purse

Wallet (Woman's)

Queue

Line

Ring

Call (on the phone)

Rubber

Eraser

Rubbish

Trash

State school

Public School

Sweets

Candy

Tin

Can

Torch

Flashlight

Trolley

Shopping Cart/Basket

Wardrobe

Closet (bedroom)

Zed

Zee (letter)Thanks: http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2284/

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...