திங்கள், டிசம்பர் 01, 2003

பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாண்டமும், அணுக்கருவின் நுண்மையும்

நண்பர் ஒருவர் அனுப்பியிருந்த இணைப்பு ஒன்றை இங்கே கொடுத்திருக்கிறேன். இது National High Magnetic Field Laboratory என்ற அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா மானிலத்தில் உள்ள ஒரு ஆயவகத்தின் தயாரிப்பு. அண்ட வெளியில் ஒரு கோடி ஒளிவருடங்கள் (1023 மீட்டர்) என்ற அளவிலிருந்து பத்தில் ஒரு பாகமாய்க் குறுகிக் குறுகிக் கடைசியில் அணுக்கருவின் உள்ளே 100 ஆட்டோ மீட்டர் (10-16 மீட்டர்) என்பது வரை நமக்குக் காணக் கிடைக்கும் விதமாய் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நாம் எவ்வளவு தூசி என்று எண்ணும் அதே சமயம், நமக்கும் சிறியதாய் பிரபஞ்சங்களே இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்று எண்ணும் வண்ணம், பிரமிப்பூட்டும் விதமாய் இருக்கிறது. அறிவியல் ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய பயனுள்ள ஒரு அறிவியல் காட்சிப் பொருள் இது.

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...