வியாழன், டிசம்பர் 25, 2003

தொழில்நுட்பக் கல்விக்கு ஒரு ஊட்டம் - 2

இது சம்பந்தமாய் என் முந்தைய பதிவிற்கு dyno (புனைபெயர்) அவர்கள் அளித்திருந்த பின்னூட்டத்தையும், எனக்கு மேலும் தோன்றிய சில எண்ணங்களையும் இங்கே காணலாம்.
dyno, உங்கள் பெயர் சொல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை, உங்கள் பின்னணி தெரிந்தால் இன்னும் குறிப்பாக என் கருத்தை விளக்க முடியும் :-)

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...