திங்கள், டிசம்பர் 15, 2003

கம்பியில்லா வலைப்பின்னல் இணைப்பு (Wireless Networking) - 5

இந்தக் கட்டுரைத் தொடரின் முந்தைய பாகங்களை தனியான வலைப்பக்கமாக இங்கு காணலாம்.

2.3 ஒரு இல்ல வலைப்பின்னலின் மாதிரி

என் இல்லத்தில் நான் அமைத்திருக்கும் சிறு வலைப்பின்னலை வைத்து ஒரு இல்ல வலைப்பின்னலின் அடிப்படியான சில விஷயங்களை விளக்க முற்படுகிறேன். கீழே உள்ள வரைபடம் இதன் அமைப்பை விளக்குகிறது. படத்திற்கும் மேலாக எதுவும் சொல்லிக் குழப்ப வேண்டியதில்லை. இருந்தும் சில குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களை மட்டும் பார்க்கலாம்.


இங்கு முதலில் DSL மொடெம்-மிலிருந்து ரவுட்டருக்கான கம்பிவழி இணைப்பு. இங்கு அமெரிக்காவில் சேவை அளிப்பவரே பெரும்பாலும் மோடெம் (கேபிள் அல்லது DSL) கொடுத்து விடுகிறார்கள். இவை RJ45 என்று சொல்லக்கூடிய வலைப்பின்னல் வாயில், USB வாயில், ஆகிய இரண்டும் கொண்டு வருகின்றன. ஆனாலும் நான் பயன்படுத்தும் வகை ரவுட்டர் RJ45 வாயில் வழியாக மட்டுமே மொடெம்-முடன் இணைக்கும் விதமாய் உள்ளது. இந்திய நண்பர் ஒருவர் சொன்னதைப் பார்க்கையில் இந்தியாவில் சில DSL சேவை அளிப்போர் வெறும் USB வழியாக மட்டும் இணைக்கும் வசதி கொண்ட மோடெம் தருகிறார்கள் எனத் தெரிகிறது. அப்படியிருந்தால் மட்டும் இத்தகைய ரவுட்டருடன் இணைப்பதில் ஒரு பிரச்னை இருக்கும்.

பிறகு ரவுட்டரிலிருந்து விருப்பம், வசதி, இடம் ஆகியவற்றிற்கேற்ப கம்பிவழியாகவோ கம்பியில்லா முறையிலோ கனினிகளைப் பின்னிக்கொள்ள வேண்டியதுதான். கம்பிவழியாயின் மீண்டும் அதே RJ45 கம்பிகள் தேவைப்படும். இந்த வகை இணைப்புகள் சாதாரணமாக 10/100 Mbps வேகத்தில் தரவுப் பரிமாற்றம் செய்ய இயன்றவை. சரியான கம்பிகளை அமைத்தால், 100 Mbps வேகம் கிட்டும். இது இன்னும் கம்பியில்லா முறைகள் எட்டாத வேகம். எனவே வாய்ப்பு உள்ள இடங்களில், பல கணினிகள் பங்குபெறும் வலைப்பின்னல்களில், கம்பிவழி இணைப்பை நாடுதல் கூடுதல் அனுகூலமே.

ஏற்கனவே நாம் 2.2 அடாப்டர் வகைகள் தலைப்பில் கண்ட விவரத்தைக் கொண்டு நமக்குத் தேவையான அடாப்டர்களை கணினியில் பொருத்தி, அவற்றுடன் வந்துள்ள மென்பொருளை நிறுவினால், வலைப்பின்னல் இயங்குவதற்குத் தயார். இதற்கு மேல் இன்னும் ரவுட்டரை அமைப்பித்தல் என்னும் ஒரு படி தாண்ட வேண்டியிருந்தாலும், பெரும்பாலான ரவுட்டர்/அடாப்டர்கள் பொருத்தினதும் இயங்கும் வண்ணம் அமைப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அமைப்பிக்கும் வழிமுறைகள் அந்தந்தக் கருவிகளுக்கான கையேட்டில் விளக்கப்பட்டிருக்கும்.

இதுபோன்ற கருவிகளை அமைத்து இணைப்புக் கொடுத்தாலே பெரும்பாலும் வலைப்பின்னல் இயங்கத் தொடங்கிவிடும் என்றாலும், மென்பொருள் நிறுவுவது, வலைப்பின்னலை அன்னியர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பது போன்ற விஷயங்களில் கவனிக்கத்தக்க அம்சங்களை அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம்.

பாகம் 2 முற்றிற்று

கட்டுரை மேலும் தொடரும்

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...