எனக்கும் ஒரு விருந்தாளி

கோவையில் இருந்தவரை விருந்தினருக்குப் பஞ்சம் கிடையாது. அம்மாவுடன் பிறந்தவர்கள் 6 பேர். அப்பாவுடன் பிறந்தவர்கள் 5 பேர். அனைவரும் கோவை மாவட்டத்துக்குள்ளேயே, பிறகு சொல்ல வேண்டுமா? ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது விருந்தினர் வராமல் இருந்தால் என்னமோ போல இருக்கும். இங்கு அமெரிக்காவில் அவ்வளவாக யாரும் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அதிலும் எனக்கு இந்தக் கண்டம் முழுக்க ஒரு உறவினரோ, உடன் பணிபுரிந்த நண்பரோ, வகுப்புத்தோழரோ இல்லை என்னும் போது, கொஞ்சம் ஏக்கமாயும் இருக்கும். ஆனாலும் என் மனைவியின் விருந்தோம்பல் ஆசையை நிவர்த்திக்க அவ்வப்போது எப்படியாவது விருந்து நடந்துகொண்டேதான் வந்திருக்கிறது. இங்கு பழகிய நண்பர்களுடன் மாதம் ஒருமுறைவாக்கில் கலந்து உண்டு வந்திருக்கிறோம்.

ஆனாலும், இந்தியாவிலேயே பழகிய ஒருவர், இந்தியாவிலிருந்து வருவதென்றால் அது தனிதானே. அப்படி என்னுடன் பணிபுரிந்த தோழர் ஒருவர் இந்த சனி-ஞாயிறில் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார். எனவே அடுத்த இரண்டு நாட்கள் புதிதாய் இங்கு ஒன்றும் ஏறாது. மீண்டும் சந்திப்போம்

0 மறுமொழிகள்: